RÈN LUYỆN THƯỜNG XUYÊN CÙNG NGHI THỨC ĐỘI

Nghi thức Đội được Liên đội duy trì tốt tập 1 ngày hàng tuần. Với sự sát xao của BGH nhà trường, sự say mê của TPT Đội nhà trường và lớp trực tuần, bạn điều hành hoạt động Nghi thức Đội của Liên đội cho các bạn ôn luyện những yêu cầu của người đội viên một cách nề nếp và hiệu quả.
Qua hoạt động này, Liên đội thấy các em học sinh ngày càng mạnh dạn và hơn, có ý thức kỉ luật tốt hơn và quan trọng đó là sự giúp đỡ lẫn nhau, tinh thần đoàn kết gắn bó trong mọi hoạt động. Liên đội sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này hiệu quả hơn nữa trong năm học và những năm tiếp theo.

các hình anh sinh hoạt và tập luyện đội viên
01783843e8de0a8053cf

1954a8a878359a6bc324
20180324_082827[1]04e4e2e3327ed020896f (1)4cd903ffd362313c6873e29412e2c27f2021796e