thông tư 17 về kiểm định chất lượng

Thông tư hưỡng dẫn kiệm định chất lượng bấc tiểu học. thực hiện sự chỉ đạo của phòng GDĐT Tân Hiệp Trường tiểu học Tân Thành 2 đã tổ chức triển khai cho cán bộ giáo viên năm thông tư tư 17 về kiểm định chất lượng.

Download (DOC, Unknown)